Energy is always on our side…

Finesta Group is a CEE private holding company, which
operates in several economy sectors, including: Financial services,
Renewable Energy, Oil & Gas, Real Estate, Technology, and Healthcare.

Finesta Group SK, a.s. není součástí Finesta Holding SE

Prohlášení

Společnost Finesta Group SK, a.s., IČ: 44 328 605, není součástí skupiny Finesta Holding SE.

Finesta Group SK, a.s. není vlastněna, spoluvlastněna, ovládána či jinak spojena se společností Finesta Holding SE nebo jinou společností spadající pod Finesta Holding SE., stejně tak není nijak spojena s jakoukoli osobou spojenou se společností Finesta Holding SE.

Finesta Group, a.s. není akcionářem Finesta Group SK, a.s.

Společnost Finesta Group, a.s., IČ: 27705854 registrovaná u městského soudu v Praze nemá nic společného se společností Finesta Group SK, a.s. IČ: 33 328 605 registrovanou u Okresného súdu Bratislava I.

Dále společnost Finesta Group, a.s., IČ: 27705854 registrovaná u městského soudu v Praze není akcionářem společnosti Finesta Group SK, a.s. IČ: 33 328 605 tak, jak je v rozporu se skutečností uvedeno v obchodním registru okresního soudu Bratislava 1.

Společnost Finesta Group, a.s. nevlastní ani jednu akcii už od roku 2008, neboť je skutečně vlastní pan Martinák, kterému bylo 100 % akcií prodáno právě v roce 2008. K této skutečnosti existuje notářský zápis.

Skutečný vlastník Finesta Group SK, a.s.

Skutečným vlastníkem společnosti Finesta Group SK, a.s., IČ: 44 328 605, jak je nám známo, je Mgr. Bc. Ondřej Martinák MBA narozený dne 18.04.1962., a to od roku 2008, kdy mu společnost Finesta Group, a.s. prodala 100 % akcií společnosti Finesta Group SK, a.s.

Společnost Finesta Group, a.s., respektive Finesta Holding SE výše uvedenou společnost Finesta Group SK nevlastní ani nijak neovládá od roku 2008, kdy tuto společnost prodala právě panu Martinákovi ve formě kmenových akcií.

Pan Martinák následně nezapsal do obchodného registeru nové skutečnosti, čímž porušil svou povinnost a dále nechal uvedeného jako jediného akcionáře společnost Finesta Group, a.s., a to v rozporu se skutečností, což může poškozovat dobré jméno společnosti Finesta Group, a.s., o to více, že pan Martinák nezměnil název společnosti Finesta Group SK, a.s. tak, jak mu smlouva ukládala.

Finesta Group SK, a.s. není součástí, není vlastněná, spoluvlastněná, ani ovládaná společností Finesta Holding SE nebo Finesta Group, a.s. ani žádnou jinou společností z holdingu.